תקנון

1. כללי

א. ברוכים הבאים לחנות הוירטואלית “ווילי ברנד” (להלן “האתר”).

ב. השימוש באתר ו/או בתכניו ו/או בשרותים המוצעים בו, כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. תנאים אלה מהווים הסכם מחייב בינך לבין האתר. אנא קרא הסכם זה שכן ביצוע פעולה כלשהי באתר מהווה הצהרה על קריאת ההסכם ועל הסכמה לתנאים המופעים בו. כמו כן, לא תהיה לגולש ו/או למי מטעמו טענה ו/או תביעה כנגד מפעילי / בעלי האתר ו/או למי מטעמם במישרין ו/או בעקיפין בגין פעולה שביצע באתר.

ג. לעניין הסכם זה “פעולה”/”שימוש” משמעם גלישה וביצוע רכישת או הזמנת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר ו/או שימוש בשירותיו השונים.

ד. הסכם זה פונה לגברים ונשים כאחד וניסוחו בלשון זכר נובע מטעמי נוחות בלבד.

2. תנאים לשימוש באתר

א. משתתף המבצע פעולה באתר חייב לעמוד בכל התנאים וההתחייבויות המפורטים להלן.

ב. רשום באתר ובעל חשבון פעיל, להלן “חשבון החברות”.

ג. בעל כרטיס אשראי תקף של חברת כרטיסי אשראי הפועלת בישראל, ושהונפק בישראל ואו PAYPAL.

ד. בעל כתובת ותא דואר אלקטרוני להלן דוא”ל ברשת האינטרנט.

ה. המשתתף יהיה אדם שגילו מעל 18 שנים. במקרה והמשתתף קטין – אדם שלא מלאו לו 18 שנים, יהיה חייב בהשגחתו של הורה או אפוטרופוס. ביצוע פעולה באתר על ידי משתתף שטרם מלאו לו 18 שנים, מהווה הצהרה כי הפעולה נעשתה בהשגחתו ובאישורו של הורה או אפוטרופוס המקבל על עצמו את תנאי הסכם זה.

ו. ביצוע פעולות באתר יהיה בתום לב וללא שימוש במידע שהתקבל ללא אישור מפעילי האתר ושלא יהיה בו ניצול לרעה של טעויות כל שהן במערכות האתר ותיאורי המוצרים.

ז. המשתמש מתחייב בזאת שלא יעשה פעולה אשר מהותה חשיפת פרטי המשתמש שלו ופרטי כרטיס האשראי שלו בצורה כלשהי באתר.

ח. המשתמש מתחייב בזאת שלא לעשות פעולה שמהותה חשיפת פרטים כלשהם של משתמש אחר.

ט. המשתמש מתחייב לא לבצע פעולה שמהותה פגיעה באתר ו/או במפעיליו ו/או בתוכנו.

י. למידע על אבטחת הנתונים באתר לנושא תשלום דרך מערכת הסליקה של חברת PAYPAL.

י”א. למידע ותנאי העבודה בכל הנוגע למשלוחים עד 10 ימי עסקים, דרך “דואר שליחים” של דואר ישראל.

3. זכויות יוצרים

א. כל התוכן הכלול באתר זה ו/או המקושר אליו כגון: טקסטים, לוגו, גרפיקה, תמונות, תאורי מוצרים, קבצי מידע ותוכנה הנו רכושו הבלעדי של מפעילי האתר ו/או ספקיו ומוגן ע”י חוקי מדינת ישראל וחוקים בינלאומיים לזכויות יוצרים וקניין רוחני. כל העובר על חוקים אלה עלול לעמוד לדין.

ב. לא יעשה שימוש בסימנים המסחריים הנמצאים באתר ותדמיות המוצרים במסגרת שאינה שייכת לאתר או למפעיליו, ולא בשום צורה העלולה לגרום לבלבול ו/או להטעיה של צרכנים. שאר הסימנים המסחריים שאינם בבעלות מפעילי האתר והמופיעים בו הינם רכושם של בעלי סימנים מסחריים אלה.

4. חשבון החברות

א. משתמש העושה שימוש באתר חייב בחשבון משתמש.

ב. המשתמש הנו האחראי היחידי לשמירת סודיות פרטי חשבונו וססמתו, לשמירת גישה מוגבלת למחשבו והנו מסכים לקבל אחריות לכל הפעילויות שמופיעות תחת החשבון שלו.

ג. האתר ומפעיליו שומרים לעצמם את הזכות לסרב לשירות בעל חשבון, להקפיא ו/או למחוק חשבון, להסיר או לערוך תוכן או לבטל הזמנה מחשבון ספציפי על פי שיקולים בלעדיים לאתר ולמפעיליו.

ד. חשבון החברות ישמש כאסמכתא מקובלת על הצדדים לביצוע פעולות על ידי המשתמש באתר.

ה. לצורך ביצוע רכישה/פעולה יצטרך המשתמש להזין לאתר את הפרטים הבאים: מין, שם פרטי, שם משפחה, כתובת דוא”ל, כתובת מגורים, מספר טלפון ופרטי כרטיס אשראי.

ו. על פי החוק במדינת ישראל המשתמש לא חייב לספק פרטים אלה אך ללא פרטים אלה לא ניתן יהיה לבצע רכישת מוצריםשירותים באתר.

5. פרטיות

א. אנו מכבדים את פרטיותך. אנו לא נספק, בשום מקרה, מידע אישי הקשור לחשבונך לצד שלישי למעט מקרים הכרחיים להשלמת הביצוע העסקה, ההזמנה והמשלוח ו/או שירות שבחרת לרכוש.

ב. אנו מצהירים כי למטרת אבטחת פעולותך באתר ואבטחת המידע, מערכת האתר אוספת ומנתחת את כתובת פרוטוקול האינטרנט (IP) המחבר את המחשב שלך דרך האינטרנט לאתר. פעילות זו יאפשר מעקב ובירור פעולות לא חוקיות והגנה מפני נסיונות מרמה.

ג. שימוש בעוגיות: אנו מצהירים בזאת כי בזמן ביקורך באתר שומר שרת האתר קבצי טקסט “עוגיות”, המשפרים את חווית הגלישה שלך. קבצים אלה מספקים לנו מידע ויכולת לשפר את השירותים ולהציע לך מוצרים בהתאם לאופן שימושך. השימוש בקבצים אלה הנו אוטומטי וללא פיקוח אדם.

6. איכות הנתונים

א. איכות נתוני המשתמש

במקרה והמשתמש טעה והזין נתונים שגויים בחשבונו, ובעקבות טעות זו בוצע משלוח כושל למשתמש, יחויב המשתמש בדמי הטיפול והמשלוח.

במקרה בו הנתונים לא היו מדוייקים דיים, יוכלו מפעילי האתר על-פי שיקול דעתם לספק את המשלוח לנקודות איסוף מרכזית כגון סניף דואר ו/או חברות משלוחים. במקרים אלה המשתמש לא יהיה זכאי לפיצוי בגין שינוי סוג המשלוח.

ב. איכות נתוני רכישה

באתר פועלות מערכות האוספות ושומרות את פרטי הפעולות אותן מבצע המשתמש. איסוף פרטים זה מאפשר למפעילי האתר לספק את המוצרים והשירותים, אשר בהם מעוניין המשתמש. הואיל והאתר אינו חסין לחלוטין מתקלות במערכותיו, יכול להווצר מצב של תקלה בו לא יקלטו כל הפרטים. האתר לא יספק מוצרים שהוזמנו באם ההזמנה לא נקלטה במחשבי האתר, או שנקלטה באופן פגום ו/או חלקי, וזאת, גם אם מקור התקלה במחשבי האתר. באם לא קיבלת אישור על ההזמנה, סביר להניח כי חלה תקלה, ויש לפנות למפעילי האתר דרך טופס “צור קשר” לצורך תיקון ההזמנה. במצב תקלה יהיו רשאים מפעילי האתר לא לספק את השירותים והמוצרים למשתמש וזאת ללא חובת הודעה למשתמש או פיצוי כלשהו.

ג. איכות נתוני המוצרים והשירותים

במקרה ונפלה טעות בפרטי המוצרים ו/או השירותים כגון שם המוצר, תיאור המוצר, מחירו, תנאי התשלום, תמונת המוצר, נתוני היבואן/יצרן, מלאי ומגוון וכיו”ב, יהיו מפעילי/בעלי האתר רשאים לבטל את הפעולה/הרכישה. במקרה ביטול רכישה ו/או ביטול פעולה כל שהיא לא יבוצע חיוב למשתמש ותשלח הודעה ללקוח על הטעות שבגללה אין אפשרות להשלים את ההזמנה.

7. הזמנות מוצרים וביצוע רכישות

א. עם סיום תהליך ההזמנה על-ידך ורישומה במערכת, ישלח אליך דוא”ל המציין כי הזמנתך נקלטה במערכת וכי היא מוכנה לטיפול. הזמנתך תכנס לתור ההזמנות והיא תחכה לאישור מהימנותה ומהימנות הפרטים האישיים של המזמין ואישור חברת כרטיסי האשראי.

ב. פרטי הפעולה כמו שמופיעה ברישומי האתר תהיה כהזמנה סופית ותהווה כעסקה ו/או כהזמנה בכתב ובחתימת המשתמש. רישום פרטי פעולה זה יהיה קביל על הצדדים כפעולה מסחרית לכל דבר ועניין.

ג. עם מתן אישור חברת כרטיסי האשראי תכנס הזמנת המשתמש למצב “טיפול” ודוא”ל נוסף ישלח אליו.

ד. זמן הטיפול בהזמנה כפוף להמצאות המוצרים במלאי ואו לפעולות כאלה ואחרות הנדרשות עבור אספקתו כגון אספקתו על-ידי צד שלישי, אריזה, כיוון וכולי.

ה. לאחר סיום הכנת החבילה, יוזמן שליח ויחוייב כרטיס האשראי שלך והזמנתך תועבר למצב “נשלחה”, גם אז יצא אליך דוא”ל ועליך לדאוג כי תהיה זמין בכתובת האיסוף אותה ציינת בפרטיך.

ו. במקרים בהם לא יגיע דוא”ל אליך או שלא תקרא את תוכנו, לא יהיה האתר אחראי לעיכובים במשלוח עקב חוסר תיאום עם השליחים או כל בעיה אחרת.

8. תשלום

א. תנאי לאישור פעולה של גולש באתר הוא אישור מצד חברת כרטיסי האשראי/PAYPAL שדרכה התחייב לבצע את הרכישה.

ב. התשלום יהיה עבור מחיר המוצרים ו/או השרותים הכללי ובתוספת הוצאות משלוח וטיפול כמפורט באתר.

9. משלוח

א. עלויות משלוח רגילות: הצוות המפעיל את האתר מבסס את עלויות המשלוחים על עלויות הנגבות על-ידי נותני השירות. עלויות אלה יועברו וישולמו במלואן על ידי המשתמש אלא אם נמסר אחרת.

ב. עלויות משלוח וטיפול משתנות: המוצרים יארזו באופן שיהיה המתאים ביותר למוצרים המוזמנים וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדית של הצוות המפעיל. הלקוח יחויב בעלויות הנובעות מצרכי אריזה מיוחדים ו/או ממשקל האריזה ו/או יתר נפח שהם תוצאה של אריזה מיוחדת.

ג. המשתמש יודע ומצהיר כי ברור לו שזמן האספקה יכול להמשך עד ל-14ימי עסקים ממועד קבלת ההזמנה.

ד. לפירוט על זמני משלוח ופרטים נוספים יש לקרוא את התנאים של דואר שליחים באתר דואר ישראל.

ה. במקרה ובו לקוח טוען כי משלוח לא התקבל, והמשלח מציין כי המשלוח נמסר ליעדו, יפעל האתר בהתאם להנחיות הגוף המשלח. במקרה כזה יתכן עיכוב הדרוש לשם בדיקת המקרה על ידי המשלח.

10. הוספת מוצרים להזמנה

אם ברצונכם להוסיף מוצר להזמנה, תוכלו לפנות לשרות לקוחות ואנו נעדכן את הזמנתכם.

11. החזרות

א. החזרת מוצרים תתבצע רק בתיאום מראש עם האתר או עם שירות לקוחות החברה, דרך טופס צור קשר.

ב. המוצרים חייבים להיות חדשים ושלא נעשה בהם שימוש וכשהם באריזתם המקורית ושאריזתם במצבה המקורי על כל חלקיה וסימניה.

ג. כל הפריטים יוחזרו בתוך 14 ימים מיום קבלתם בתוספת החשבונית המקורית. מוצרים ללא חשבונית לא יתקבלו.

ד. דמי הובלת המוצר חזרה למחסני האתר הם באחריות המשתמש. המשתמש אחראי לכל עלות כספית נוספת עבור משלוח המוצרים המוחזרים. במקרה בו ניתן למשתמש שירות נוסף הנדרש עבור המוצר כמו כיוון, התאמה וכל פעולה אחרת ספציפית למוצר, יחוייב המשתמש בעלויות אלה והחזרת המוצר לא תזכה את המשתמש בעלויות אלה. במקרים בהם קיימות עלויות נוספות כגון: סליקה, מיסים, דמי תווך, דמי הובלה ליעדים אחרים בארץ ואו בעולם יחוייב המשתמש בעלויות אלה.

ה. אם ברצונך לקבל החזר כספי על מוצר שהמשלוח עליו אליך התקבל חינם, עלות שילוח המוצר אליך תנוכה מההחזר הכספי עבור המוצר.

ו. שאלות נוספות בנוגע לביטולים או החזרות או מקרים נוספים שלא פורטו לעיל ניתן לפנות לשירות לקוחות דרך טופס צור קשר או דרך הטלפון 

.

12. קופונים

א. המערכת מאפשרת לך לקבל הנחות מסויימות ברכישות חוזרות באתר על ידי שימוש בקופונים.

ב. את הקופון יש להעתיק למקום המיועד לכך בעמוד החשבון האישי.

ג. השימוש בקופונים הינו בכפוף לאישור צוות האתר וכל קופון נבדק למקורו וערכו.

ד. לא ניתן להאריך את תוקף הקופונים והתאריכים הנקובים בהם הינם סופיים.

ה. קופון אישי מבוסס על מספר תעודת הזהות של בעל החשבון והוא אינו ניתן להעברה. במקרה וקופון כזה מועבר יחסמו חשבון המשתמש ומספר תעודת הזהות.

ו. קופון שלא הונפק כאישי ניתן להעברה למשתמש אחר לשימוש כאמצעי תשלום.

ז. הקופונים ניתנים לשימוש ברכישה רק באתר ולא ניתן להשתמש בהם בשום דרך אחרת ובכלל זה לא באיסוף במחסני האתר ולא כתשלום טלפוני.

ח. במקרה ובוטלה הזמנה – כל הקופונים הקשורים אליה מתבטלים גם הם באופן אוטומטי.

ט. ניתן לעשות שימוש רק בקופון אחד בכל הזמנה בכדי לבצע שימוש במספר קופונים יש לבצע מספר הזמנות ולבקש טלפונית לאחדן להזמנה אחת.

י. השימוש בקופון מבטל את ההנחה הניתנת על המשלוח.

13. שאלות

לקבלת פרטים ובירורים של כל נושא יש לפנות לשירות לקוחות, דרך טופס צור קשר או דרך הטלפון 0544991641

15. דין ושיפוט

בביקורך באתר, הנך מסכים לכך שתנאי השימוש כפופים לחוקי מדינת ישראל בכל דבר ועניין.

בביקורך באתר הנך גם מסכים כי הכתובת לבירורים ומחלוקת בנושא האתר והפעולות שבו יהיה בית המשפט שבמחוז תל-אביב.

 

דילוג לתוכן